Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

July 10 2015

bemylover
5890 d07a 500
Reposted frompogromcazelkow pogromcazelkow viaazazel azazel
bemylover
9212 ee8d 500
Reposted fromstockholmsyndrome stockholmsyndrome viabzdura bzdura

July 09 2015

bemylover

- Na czym ta intymność polega?
- Na tym, że dopuszczasz drugiego człowieka do najtrudniejszych w tobie rzeczy. Nie wstydzisz się być przy nim, kiedy nie jesteś w formie. Kiedy jesteś 'nago psychicznie'. Kiedy jesteś gorszą wersją samego siebie, której się nikomu nie pokazuje. I masz kogoś, komu nie boisz się tego pokazać. Wiesz, że ta osoba tego nie obśmieje, nie wyszydzi, nie użyje przeciwko tobie. Jest w stanie być obok.

— Cezary Kosiński
Reposted fromyourtitle yourtitle vianie-zwykla nie-zwykla

July 08 2015

bemylover


Reposted fromLogHiMa LogHiMa viasaski saski

July 04 2015

bemylover
Z kim tak Ci będzie źle jak ze mną?
Przez kogo stracisz tyle szans każdego dnia?
Kto blady świt, noce bezsenne
tak Ci zatruje, jak ja?
— R. Przemyk - Z kim Ci będzie tak źle jak ze mną
Reposted fromsankastycznie sankastycznie viamvlwi mvlwi

July 03 2015

bemylover
1231 a885 500
Reposted frompeper peper viafuelinup fuelinup

July 02 2015

bemylover
2256 5046 500
Reposted frommartynkowa martynkowa viachrzrzrz chrzrzrz
bemylover
Myślę, że byłbym najgorszym z możliwych psychiatrów, gdyż rozumiałbym każdego z moich pacjentów i przyznawałbym mu rację.
— Emil Cioran
Reposted fromintryga intryga viapoetabezdomny poetabezdomny

July 01 2015

bemylover
3462 c46c 500
Reposted fromretaliate retaliate viaidzi idzi
bemylover
1826 2ada 500

June 29 2015

bemylover
6848 ce3d 500
M.Hłasko "Listy"
Reposted fromwishyouwerehere wishyouwerehere viaemilka emilka

June 27 2015

bemylover

June 25 2015

bemylover
3484 0c4a 500
Reposted frompeper peper viailovemovies ilovemovies

June 24 2015

bemylover
9585 6334
Sometimes some people make me just...
Reposted fromhydeaway hydeaway viagdziebezkapci gdziebezkapci

June 22 2015

bemylover
chciałam być Twoim małym planem na przyszłość. drobną kobietą, którą wielbiłbyś nad życie. oczkiem w głowie, któremu zawsze zapewniałbyś bezpieczeństwo. głodnym człowiekiem, któremu co chwilę musiałbyś przynosić jedzenie. czasem wściekłą osobą, którą potrząsnąłbyś mocno za ramiona i szepnął 'wyluzuj, i tak Cię kocham'. chciałam żyć z Tobą wiecznie i każdego dnia móc kochać Cię bardziej.
Reposted frommefir mefir viahunsert hunsert
bemylover
bemylover

June 16 2015

I nie ma żadnej gwarancji, że raz jeszcze w życiu człowiek będzie chciał
się wygłupiać i dawać drugiemu człowiekowi tak samo wiele.
— Marek Hłasko

June 13 2015

bemylover
bemylover
0486 d84a
Reposted fromlittlefool littlefool viacameracantlie cameracantlie
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.
(PRO)
No Soup for you

Don't be the product, buy the product!

close
YES, I want to SOUP ●UP for ...