Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

June 12 2015

bemylover
7363 4e8d 500
Reposted frommartynkowa martynkowa vialily931 lily931
bemylover
9024 43c7 500
P. Czerwiński, Międzynaród #2
Reposted fromfajnychnielubie fajnychnielubie viawloszka wloszka

June 09 2015

bemylover

Jesteś bardzo wiele warta. Gdyby nie to, 
że trzeba Ci to czasem przypominać: potrafiłabyś być szczęśliwa, bez względu na gówno jakie Cię otacza.

— Jonasz Kofta
Reposted fromnacpanaa nacpanaa viabomdia bomdia
3989 8e48 500
bemylover
Ale wiedziałam, że w każdej chwili może naskoczyć na mnie bez widocznego powodu, spojrzeć ze złością, bez miłości.
— Wurtzel Elizabeth - Kraina Prozaca
bemylover
0529 65e9

June 03 2015

7247 bcff 500

clepse:

One of me favourite books, a Gray’s Anatomy for mythological creatures.

The Resurrectionist // Eb Hudspeth

Reposted fromszszsz szszsz viaFienrira Fienrira
bemylover
1548 d014
Reposted fromjaggal jaggal viaunmadebeds unmadebeds
bemylover
5285 3846
Reposted fromcurlydarcey curlydarcey viaunmadebeds unmadebeds

May 30 2015

bemylover
7306 576a
Reposted frommaruuda maruuda vianodoprawdy nodoprawdy
bemylover
1060 c133
Reposted frommustangs mustangs viaMousie Mousie
4212 9f13
Reposted fromNSFWorld NSFWorld viablack-angel black-angel
bemylover
6154 b58d
bemylover
7177 d1e2
Reposted fromthinredline thinredline viahidenFly hidenFly

May 28 2015

0962 3eec 500
Reposted fromdaddysbaby daddysbaby viaalicemeow alicemeow

May 25 2015

bemylover

Momenty w których łamie nam się głos, należą do najważniejszych.

— malutkizaczarowanyswiat
Reposted fromoutoflove outoflove viaMella Mella
bemylover
2580 3407
Reposted fromdimetyloamina dimetyloamina viaMella Mella
bemylover
2840 07d4 500
Reposted fromterriblelove terriblelove viaEllaElla EllaElla
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl